Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027