Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie obsadzenia brzozami ul. Gałczyńskiego w Mosinie na odcinku od firmy "Stora Enso" do końca działki firmy "Anton Röhr" oraz w sprawie wykoszenia brzeg

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie wniosku właściwej instytucji.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF