Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie określenia przewidywanego terminu remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie (434)

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF