Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie bardzo pilnego wycięcia gałęzi i odrośli na skrzyżowaniu w miejscowości Konstantynowo (432)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF