Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o złożenie przez Burmistrza Gminy Mosina wniosku do Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wysokości diet radnych (433)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF