Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie wybudowania zatoki autobusowej na ul. Mostowej w Mosinie (435)

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF