(775) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie posprzątania przystanku przy DW 430 oraz zniwelowania nierówności na kładce przy targowisku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf