Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o interwencję w sprawie pilnej naprawy wjazdu na ul. Makową w ul. Głównej w Pecnej (431)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF