Zapytanie radnego Jacka Rogalki w sprawie określenia wielkości wpływu podatków tworzących budżet z poszczególnych osiedli w mieście (430)

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF