Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie obecności na sesji Rady Miejskiej w Mosinie Pana Rzecznika (429)

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF