Uchwała Nr LIII/608/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu: 7 czerwca 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.20.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LIII/608/17.pdf