Uchwała Nr LIII/607/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 31 maja 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.19.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LIII/607/17.pdf