Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie wynagrodzenia dla geodety, który w miejscowości Pecna miał odtworzyć punkty graniczne na działce 690 i 691 (428)

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF