Uchwała Nr LIII/604/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr LIII/604/17.pdf