Uchwała Nr LIII/598/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/450/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publi

Uchwała Nr LIII/598/17.pdf