Uchwała Nr LIII/595/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym

Uchwała Nr LIII/595/17.pdf