Wniosek radnego Waldemara Wiązka o wystąpienie do Starosty, nadzoru budowlanego i zarządcy Kanału Mosińskiego - jazu w sprawie zmiany umiejscowienia nowej turbiny w innym świetle na budowie h

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie sprawy wskazanym we wniosku instytucjom.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF