(761) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie dokonania wyceny i remontu chodnika do Przedszkola nr 2 w Mosinie oraz do wieży widokowej.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf