Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doposażenia placu zabaw w Mosinie przy ul. Kalinowej oraz wykoszenia trawy i chwastów (424)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF