(756) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Pogodnej w Krośnie oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf