(754) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krotowskiego oraz naprawy oświetlenia przy parkingu Tesco.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf