Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zabezpieczenie działki Państwa Dera przed zalewaniem.(421)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Ponowienie wniosku oraz pismo Przewodniczącego Rady z prośbą o udzielenie odpowiedzi radnej.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF