Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie kąpieliska nad Jeziorem Łódzko - Dymaczewskim (409)

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF