Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie ustawienia większej ilości ławek i dodatkowych koszy w tzw. Ptasim Parku w Mosinie (408)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF