Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie usunięcia uschniętego drzewa i przycięcia gałęzi wierzby na targowisku miejskim w Mosinie i w jego rejonie (407)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF