Uchwała Nr LI/588/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 3911P w m. Pecna oraz nr 2465P i nr 2469P w m. Drużyna

Uchwała Nr LI/588/17.pdf