Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wymiany koszy na śmieci na "ogródkach jordanowskich" przy ul. Nałkowskiej i Skrajnej.(416)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina