Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 28.04.2017 r.

Protokół.pdf
Załącznik do protokołu.pdf