Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIX/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012.(415)

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF