Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie nasadzeń krzewów i drzew w pasie dróg osiedlowych, w związku z budową oświetlenia w Mosinie na ul. Śmiałego, Chrobrego i Łokietka.(396)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF