Wniosek radnej Wiesławy Mani o uporządkowanie terenów przy chodniku na ul. Krasickiego.(397)

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF