(730) Zapytanie radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie placu zabaw w Żabinku.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf