(726) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie uporządkowania otoczenia przystanku autobusowego na ul. Śremskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf