Wniosek radnej Wiesławy Mani o przesunięcie lampy na skrzyżowaniu na ul. Mieszka I i Kazimierza Wielkiego.(405)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF