Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2016 r.
 
Lp. Imię i nazwisko podatnika Kwota umorzonego podatku wraz z odsetkami Przyczyna umorzenia
1 Tadeusz Pieprzyk 547,00 Ważny interes podatnika
2 Krzysztof Skrzypczak 2 816,64 Ważny interes podatnika
3 Andrzej Ziubrak 2 445,90 Ważny interes podatnika
4 Przemysław Janicki 527,00 Ważny interes podatnika- susza
5 Magdalena Plich 609,00 Ważny interes podatnika
6 Maria Częścik 542,00 Ważny interes podatnika
7 Dorota Rybarczyk 524,40 Ważny interes podatnika
  Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Anna Konieczna.  
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Dariusz Kuczma,
- Aneta Dżażdżyńska.