Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wymiany stojaka na rowery usytuowanego na dziedzińcu "Urzędu Miasta" (359)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF