Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie stojaków na rowery na parkingu przy dworcu kolejowym (358)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF