Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o likwidację dzikiego wysypiska śmieci.(380)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF