Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur o podjęte działania Burmistrza Gminy Mosina w związku z zasypywaniem doliny zalewowej Głuszynki w Czapurach.(374)

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pismo przekazujące zapytania Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektorat w Przeźmierowie.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF