(707) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf