Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o wprowadzenie na łamy "Merkuriusza Mosińskiego" rubryki dotyczącej adopcji psów i kotów (355)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF