(703) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu autobusów na ul. Arciszewskiego w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf