Wniosek radnego Tomasza Żaka w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej przez Gminę Mosina.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF