(699) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie przeanalizowania możliwości powstania na terenie gminy Mosina dziennego domu pomocy senioralnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf