Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie próby lokalizacji i uruchomienia zakładu przerobu opon na terenach byłej SFM.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF