Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie postępowania przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych oraz wyroku Sądu Rejonowego w Śremie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF