Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie asystenta ds.obsługi mediów.

Zapytanie radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF