Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie na stronie BIP Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Mosinie oraz o udzielenie informacji.

Wniosek radnej wraz z pismem przekazującym sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF