Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie placu zabaw na osiedlu Czarnokurz w Mosinie (354)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF