(681) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie świetlicy wiejskiej w Sowinkach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf